Nasi partnerzy

Nasi partnerzy

Wszystkie znaki towarowe lub logo prezentowane na tej stronie internetowej są własnością podmiotów, których dotyczą. Zamieszczone zostały jedynie w celach informacyjnych i nie służą promocji lub reklamie.

seperator

Telmedico jest platformą komunikacyjną umożliwiającą bezpieczne przesyłanie wyników badan 12 kanałowego EKG oraz wyniki Holtera i ich opisów, pomiędzy pracownią EKG, a kardiologiem, którzy zawarli pomiędzy sobą umowę dotyczącą opisywania badań.

Pracownia EKG może bezpieczne przesyłać dane medyczne do specjalisty, a kardiolodzy mogą świadczyć swoje usługi bez względu na to w jakiej części świata się znajdują, mając jedynie dostęp do internetu. System generuje miesięczne raporty z wykonanych świadczeń, celem rozliczenia pomiędzy stronami.

seperator

Przesyłanie danych odbywa się poprzez szyfrowane połączenie z wykorzystaniem bezprzewodowej sieci GSM lub istniejącej infrastruktury informatycznej. Po stronie pracowni EKG wymagany jest komputer lub tablet z systemem operacyjnym Windows z dostępem do internetu. Po stronie lekarza opisującego wymagany jest komputer, tablet lub smartfon z dostępem do internetu i przeglądarki internetowej, poprzez którą specjalista ma zdalny dostęp do „Panelu Lekarza”. seperator

Korzystając z platformy komunikacyjnej Telmedico pracownie EKG mogą współpracować z wieloma kardiologami opisującymi, a z kolei każdy kardiolog korzystający z platformy Telmedico może opisywać badania dla wielu pracowni. Każde badanie zapisywane jest w systemie do elektronicznej kartoteki danego pacjenta, widziane jest tylko przez osobę wykonującą badanie, lekarza prowadzącego i przez lekarza specjalistę, który ma je opisać. Wyniki badań oraz opisy dostępne są on-line w systemie 24h na dobę, 7 dni w tygodniu. Opis wykonywany jest poprzez przeglądarkę internetową w wygodnym edytorze tekstów.

Uruchomienie systemu dla lekarza opisującego nie wymaga instalowania żadnego dodatkowego sprzętu i może odbyć się zdalnie przez Internet. Nie jest naliczana żadna opłata początkowa. Korzystanie z systemu Telmedico odbywa się na zasadzie opłaty za transfer danych, pobierana jest jedynie opłata za wysyłkę każdego badania wraz z opisem. seperator

Rozliczenie za wykonane usługi następuje na koniec miesiąca kalendarzowego (licząc od dnia wysłania pierwszego badania). W każdym przypadku umowa szczegółowo określa, która strona płaci za transfer; możliwe jest dowolne ustalanie płatnika dla każdej osobnej umowy (pracownia EKG, czy lekarz opisujący).

Umowa zawierana jest na czas nieokreślony z miesięcznym okresem wypowiedzenia dla wszystkich stron. seperator

Dzięki platformie komunikacyjnej Telmedico lekarz specjalista sprawniej zarządza swoim czasem, zyskuje wyższy komfort pracy, niezależność oraz pewność, że badania, które opisywał szybko trafią do odbiorcy bez konieczności jego obecności w placówce. Dzięki Telmedico usługa opisu realizowana jest szybko, tanio i skutecznie. seperator

Pracownie EKG przeprowadzają diagnostykę w poczuciu wyższego bezpieczeństwa mając na co dzień dostęp do wysoko wykwalifikowanej kadry medycznej, co jest istotne przy zdarzających się opóźnieniach lub niedoborach kadrowych. Ponadto dzięki codziennej współpracy i nawiązywaniu bliskich relacji z lekarzami specjalistami, znacznie podnosi się jakość oferowanych przez placówkę usług.