Nasi partnerzy

Nasi partnerzy

Wszystkie znaki towarowe lub logo prezentowane na tej stronie internetowej są własnością podmiotów, których dotyczą. Zamieszczone zostały jedynie w celach informacyjnych i nie służą promocji lub reklamie.

seperator 1. Za co pobierana jest opłata przy korzystaniu z platformy CardioHELP?

Opłata pobierana jest za transfer badania /własny sprzęt diagnostyczny/

2. Czy istnieje możliwość negocjacji stawek za przesył danych?

W przypadku klienta, który wykonuje ponadprzeciętną ilość badań możliwa jest negocjacja stawek podanych w cenniku. Staramy się do każdego klienta podchodzić indywidualnie.

3. Co to jest usługa "mobileholter"

Usługa mobileHolter to wielodobowe badanie holtera z całodobowym nadzorem technicznym. Dzięki kieszonkowemu EKG (PocketECG), badanie serca możliwe jest bez wychodzenia z domu. Banie realizowane jest przez KARDIOSYSTEM Monitoring sp. z o.o.

4. Jakie są wymagania „internetowe” po stronie pracowni EKG oraz po stronie lekarza kardiologa?

Każdy użytkownik systemu CardioHELP musi być podłączony do Internetu (min 1 Mb/s). Komfort pracy oraz sprawność działania systemu zależne jest od stabilności Internetu w danej lokalizacji.

5. Na jaki okres zawierana jest umowa?

Umowa zawierana jest na czas nieokreślony z miesięcznym okresem wypowiedzenia dla wszystkich stron.

6. Po czyjej stronie leży nawiązanie współpracy pomiędzy placówką wykonującą badanie, a lekarzem kardiologiem opisującym badanie?

Nasza oferta przewiduje dwa warianty współpracy:

Pierwszy dotyczy sytuacji, gdy placówka zatrudnia kardiologa lub współpracuje z nim już od jakiegoś czasu, a korzystanie z platformy CardioHELP jest przeniesieniem ich relacji do świata wirtualnego (usprawniając tym samym ich pracę oraz oszczędzając koszty zatrudnienia kardiologa w pełnym wymiarze godzin).

Druga możliwość dotyczy sytuacji, w której placówka bądź kardiolog szukają współpracownika. W takim przypadku – za pośrednictwem platformy CardioHELP - komunikujemy ze sobą oba podmioty (w zależności od indywidualnych potrzeb).

7. Kto jest stroną umowy z Operatorem platformy CardioHELP?

Stroną umowy z Operatorem jest zamawiający usługę. Zamawiającym może być placówka bądź lekarz kardiolog (w zależności od indywidualnych ustaleń). Operator platformy, zobowiązuje się do wdrożenia i umożliwienia korzystania z platformy CardioHELP służącej do przesyłania danych medycznych i opisów pomiędzy placówką, a kardiologiem.

8. W jakim trybie działa platforma CardioHELP?

Platforma CardioHELP działa w trybie 24h/7dni. Badania opisywane są w dwóch trybach – standardowym i pilnym. Opisy badań standardowych wykonujemy: EKG do 30 min., Holter do 72 godzin, a w trybie pilnym: EKG max. do 15 min., Holter max. do 4 godzin. Wysoka jakość opisów możliwa jest dzięki współpracy z kardiologami posiadającymi wieloletnie doświadczenie i pracującymi na co dzień w uznanych klinikach kardiologicznych w kraju.

9. Czy jest możliwa integracja platformy z Ultrasonografią? (ECHO SERCA)

Planujemy poszerzyć funkcjonalność Platformy Komunikacyjnej Cardio-HELP o takie usługi. O postępach prac nad tą technologią będziemy na bieżąco informować naszych Partnerów.

10. Czy CardioHELP działa na komputerach MAC?

Platforma CardioHELP współpracuje z systemem operacyjnym Windows. Obecnie pracujemy nad rozwiązaniem umożliwiającym współprace z innymi systemami, między innymi MAC.